ДЕТСКА АНГЛИЙСКА ЗАБАВАЧКА

При месечно заплащане /до 5-то число на месеца/:

                                        Сутрешна група – 250лв.

                                        Следобедна група – 200 лв.

                                      При седмично заплащане /до 2-ри ден на седмицата/:            

                                        Сутрешна група – 120 лв.

                                        Следобедна група – 100 лв.

                                       При почасово заплащане:

                                        Сутрешна група – 10 лв. за учебен час.

                                        Следобедна група – 10 лв. за астрономически час.  

ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА

При месечно заплащане – 160 лв. /до 5-то число на месеца/:

                                       При месечно заплащане – 160 лв. /до 5-то число на месеца/

За занимание / 1 учебен час/ – 22 лв. за учебен час.

ШКОЛА ПО РИСУВАНЕ и ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

При месечно заплащане – 110 лв. /до 5-то число на месеца/

За занимание / 2 учебни часа/ – 25 лв. за учебен час.

Таксите за обучение са определени от Настоятелството в Протокол №298 /11.05.2023 г.

Банкова сметка в ДСК : BG44STSA93000002666895