Home » Галерия

Тридневен излет до с. Негушево

На излет към Негушево поехме, с приятели добри от читалище любимо. За рожденик изненада сътворихме, веселие, игри, снимки и преходи в радост споделихме, до Оброчен камък пътека разкрихме и в църква стара се поклонихме.