Ако желаете да се информирате за историята и дейността на читалището, прегледайте този сайт и се запознайте с нашите дейности. Те се провеждат в дружелюбна и отзивчива среда, в отлично подържана и оборудвана материална база от висококвалифицирани специалисти.


Библиотека | Езикова забавачка с изкуства | Езикова школа за ученици | Езикови курсове за възрастни | Музикална школа | Школа по рисуване | Курсове по изобразително изкуство | Детски фолклорен ансамбъл “Цветни ритми” | Детска театрална школа  | Летни занимания за деца