„Народно читалище Константин Величков-1979“ е учредено на 26 април 1979 година като първата културна институция новоизградения жилищен комплекс „Люлин“.
Първоначално читалището обитава тристаен апартамент в бл. 318, като в една от стаите се помещава библиотека с около 800 тома книги, втората стая е предвидена за Детска музикална школа, а третата стая е канцелария. В резултат на присъщата за почти всеки българин обич и съпричасност към тази уникална и велика българска културна институция, жителите на най-младия по това време, но най-многолюден и доднес район на София приеха с радост своето читалище и допринесоха много за неговото утвърждаване и авторитет.
Днес читалището разполага с около 800 кв. Метра разгъната площ в която развива смислена и многообразна както културно-просветна, така и социална дейност, като предоставя безвъзмездно зала с 80 места на обществените организации в района, които нямат собствена база за провеждане на годишни събрания и тържества.
„Народно читалище Константин Величков-1979“е регистрирано в Софийски градски съд по Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Също така е вписано под № 0003056 като администратор на лични данни според изискванията на Закон за защита на личните данни. В Регистър на народните читалища към Министерство на културата е вписано под № 826.
„Народно читалище Константин Величков-1979“ е член на националния Съюз на народните читалища. Съучредител и член е на Сдружение на софийските народни читалища и като тъкъв е регистрирано в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

РЪКОВОДСТВО:

Настоятелство и проверителна комисия

АДМИНИСТРАЦИЯ:
Г-жа Мариянка Даракчиева /висше икономическо образование/ – секретар на читалището и директор на школите;
Г-жа Иванка Ценова /регистриран одитор/ – счетоводител;
Г-жа Хенриета Стоилова Бенева /полувисше образование/ – касиер-домакин

БИБЛИОТЕКАР:
Г-жа Райна Андонова /полувисше библиотекарско образование/;

ПЕДАГОЗИ:

Г-жа Розамира Комитова /висше музикално образование/ – преподавател по пиано
Г-жа Виктория Гълъбова /висше образование-живопис/ – преподавател по живопис
Г-жа Станислава Андонова /висше образование – анимационна режисура/ – преподавател по рисуване и приложно изкуство
Г-жа Аделина Георгиева /висше педагогическо образование и мениджмънт на образованието, следдипломна чуждоезикова квалификация, сертифициран преподавател от SYSTEM CERT по критериите на EN ISO/IEC 17024 – преподавател по английски език
Г-жа Ивелина Янкова /висше хуманитарно образование и следдипломна чуждоезикова квалификация в НБУ и „Гьоте институт“/ – преподавател по английски език

Г-жа Юлияна Парашкевова /средно музикално образование/ -преподавател по китара
Г-жа Антоанета Ангелова – възпитател /средно образование/