ул. „Матей Преображенски“ № 11, II етаж – biblioteka_chkv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ С ЧИТАТЕЛИ: 9.30 – 14.30; 15.00 – 17.00 часа всеки работен ден.


Книжният фонд на библиотеката е над 15000 тома в раздели за деца и възрастни, като ежегодно се обновява и допълва чрез участия в проекти на Министерство на културата, дарения от юридически и физически лица и читалищни средства. От 2003 година до момента, читалищната библиотека получава като дарение от Европейски офис за публична администрация-Брюксел 12 периодични издания на Европейския съюз на английски, немски и френски език.
Читалището финансира и ежегоден абонамент  за около 20 периодични издания на български език.
В процес на изграждане е електронен каталог на книжния фонд на библиотеката.
Библиотеката обслужва читатели от 1-ви до 6-ти микрорайон на „Люлин“. Предоставя  два компютъра с постоянна интернет връзка в рамките на един час дневно за информация и справки на своите читатели.
Записването става с лична карта. За деца – с личната карта на единия родител или настойник.
Библиотеката е регистрирана като администратор на лични данни по Закон за защита на личните данни.