ШКОЛА ПО РИСУВАНЕ – ул. „Матей Преображенски“ № 11 – I етаж
УЧЕБНА ГОДИНА ОТ 01. 10. ДО 15. 06.

Школата се посещава от деца над 5 годишна възраст. Заниманията са 4 учебни часа седмично. Провеждат се в едно или две посещения седмично според предпочитанията на ученика в дните:
– вторник от 9.30 до 18.30 часа;
– петък от 9.30 до 11.00; 13.30 до 18.30 часа.
При наличие на минимум трима ученика, заниманията в школата се провеждат и през летните месеци.
При обучение на две деца от семейство, второто дете ползва 20% намаление от таксата за обучение.