Общо Събрание – 155 члена за 2023 година

Настоятелство от 7 члена :

Красимира Николова Минева – Председател

Мариянка Генадиева Даракчиева

Аделина Георгиева Георгиева

Златоела Велкова Новкова

Ваня Генчева Балтакова

Иван Виденов Ангелов

Ирина Огнянова Китова

Проверителна комисия от 3 члена.

Лиляна Лазарова Янкова  -Председател

Лили Сеферинова Бунова

Снежанка Савова Михайлова