Общо Събрание – 154 члена за 2020 година

Настоятелство от 7 члена :

Даниела Иванова Дечева – Председател

Мариянка Генадиева Даракчиева

Аделина Георгиева Георгиева

Красимира Николова Минева

Златоела Велкова Новкова

Ваня Генчева Балтакова

Иван Виденов Ангелов

Проверителна комисия от 3 члена.

Лиляна Лазарова Янкова  -Председател

Лили Сеферинова Бунова

Снежанка Савова Михайлова