„Народно читалище Константин Величков-1979“ поднася своята признателност на следните юридически и физически лица, подпомогнали финансово основните читалищни дейности, обогатили  чрез дарения библиотечния фонд или материално-техническата и учебна база на читалището, дарили безвъзмездно личен труд през 2012 г. :

„Стефани-1“ ООД;
„Медико Плюс-1“ ЕООД;
Университетска библиотека на Софийски университет „Свети Климент Охридски“;
„Медийна група България“ чрез дарение на Съюз на народните читалища.
Г-жа Здравка Александрова
Г-жа Ива Бранова
Г-ца Таня Даскалова
Г-жа Виктория Гълъбова
Г-жа Лиляна Захариева-Ламбева
Г-жа Румяна Славчева
Г-н Димитър Андонов
Г-н Войно Златков
Г-ца Елена Стоянова
Семейство Светла и Веселин Начкови
Г-жа Мария Филипова
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД
Г-жа Мирослава Кацарска-Пантева
Г-н Златослав Георгиев Йонинов
Г-н Марин Филипов Маринов
Г-жа Людмила Дякова
Г-жа Маргарита Джумалийска
Г-н Явор Димов
Г-жа Мая Маркова
Г-н Съби Керязов


БАНКОВА СМЕТКА НА „НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ-1979“:
Банка ДСК ЕАД
ФЦ „Люлин“
IBAN:  BG44STSA93000002666895
BIC: STSABGSF