ПЕРИОДИЧНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ул. „М. Преображенски“ № 11 – I и II етаж
Курсовете за възрастни са периодични и се провеждат  се при наличие на минимален брой от 6 курсиста за една група от едно и също  ниво. Времето на учебните часове се определя съобразно желанието на курсистите в групата.