ДЕТСКА ЕЗИКОВА ЗАБАВАЧКА – бул. „Царица Йоана“ в бл. 341;

тел. 02 824 91 85

РАБОТНО ВРЕМЕ – 8.30 – 13.00 сутрешни учебни занимания
                                            13.00 – 17.00 следобедни занимания
УЧЕБНА ГОДИНА  –  01. 10.  – 31. 05.

Посещава се от деца над 3 годишна възраст, които се разпределят в групи до 10 съобразно възрастта.
Заниманията са по установен сутрешен график и включват ежедневни часове с английски език, приложни изкуства, рисуване и музика от 9.00 до 13.00 часа и от 13.00 – 17.00 часа, като различните занимания се провеждат от педагози-специалисти.
Родителите, които желаят, могат да оставят децата си при нас и след обяд. Забавачката предлага отлични условия за почивка на всяко дете.
Храната на децата, които остават в забавачката през целия ден, се осигурява от родителите.
Занимания се провеждат и през летните месеци с изключение на месец август. Лятната занималня приема деца до втори клас. Децата имат занимания по приложни изкуства, готварство и градинарство, рисуване, музика и театър, както и по английски език, български език и математика.
Освен годишната такса за обучение, която може да бъде внесена на разсрочено плащане, родителите имат възможност да изберат месечно, седмично или почасово заплащане.
При обучение на две деца от семейство, второто дете ползва 20% намаление.