ДЕТСКИ ШКОЛИ И ИЗКУСТВА за деца над 3 годишна възраст с полудневни занимания по английски език, живопис, музика, приложни изкуства. Максимален брой деца в група – 10. Учебна година – 01 октомври – 31 май.

Такси за обучение: Годишна такса за сутрешна група – 1320 лв. за 800 учебни часа

                                  Годишна такса за следобедна група – 1120 лв. за 740 часа

При месечно заплащане /до 5-то число на месеца/:

                                        Сутрешна група – 250лв.

                                        Следобедна група – 200 лв.

ДЕТСКА ЕЗИКОВА ШКОЛА за ученици. Броят на учениците е между 8 и 12 деца. Заниманията се провеждат два пъти седмично по два учебни часа. Учебна година – 01 октомври – 15 юни.

Такса за обучение: Годишна такса – 1200 лв. за  120 учебни часа.

 ШКОЛА ПО РИСУВАНЕ. Заниманията се провеждат два пъти седмично по два учебни часа. Минимален брой ученици в група – 4. Учебна година – 01 октомври – 15 юни.

Такси за обучение: Годишна такса 650 лв.  за 120 учебни часа

При месечно заплащане – 110 лв. /до 5-то число на месеца/

За занимание / 2 учебни часа/ – 25  лв.

КУРСОВЕ ПО РИСУВАНЕ И ЖИВОПИС ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СРЕДНИ И СПЕЦИАЛНИ ПРОФИЛИРАНИ УЧИЛИЩА. Учебна година – 01 октомври – 15 юни.

Такси за обучение: Годишна такса 650 лв.  за 120 учебни часа

 При месечно заплащане – 110 лв. /до 5-то число на месеца/

За занимание / 2 учебни часа/ – 25  лв.

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА Заниманията се провеждат два пъти седмично по два учебни часа. Минимален брой ученици в група – 4. Учебна година – 01 октомври – 15 юни.

Такси за обучение: Годишна такса 650 лв.  за 120 учебни часа

При месечно заплащане – 110 лв. /до 5-то число на месеца/

За занимание / 2 учебни часа/ – 25  лв.

ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА с класове по:

ПИАНО, КИТАРА, СОЛФЕЖ. Заниманията са два пъти седмично по един учебен час специален предмет /индивидуално обучение/ и веднъж седмично два учебни часа солфеж /групово обучение/. Учебна година – 01 октомври – 15 юни.

Такса за обучение: Годишна такса 960 лв.  за 120 учебни часа – специален предмет и солфеж

 При месечно заплащане – 160лв. /до 5-то число на месеца/.

 За занимание по специален предмет / 1 учебен час/– 22  лв.

БИБЛИОТЕКА с два отдела – литература и периодика за деца и възрастни.

Предоставя около 15000 тома литература от всички отдели на знанието. Има годишен абонамент от 19 ежедневни и периодични издания.

Годишен членски внос за читатели:  3.00 лв. за възрастни;

                                                               2.00 лв. за пенсионери и учащи.

Банкова сметка в ДСК : IBAN BG44STSA93000002666895

Таксите за обучение са определени от Настоятелството /Протокол №299/24.08.2023/на базата на годишния учебен план и учебни занимания. В таксите не са включени ваканционните и празничните дни. Новите такси важат от 01.10.2023 г. Настоятелството запазва правото си на индексация от 01.01.2024 година.