ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – ул. „Матей Преображенски“ № 11 – I етаж
УЧЕБНА ГОДИНА ОТ 01. 10. ДО 15. 06.

 Развлекателен курс за деца и ученици, целящ развитието на техните умения и сръчност, фантазия, творческо мислене и наблюдателност. Реализиране на техните идеи при работа с различни материали и усвояване на различни техники. Темите, разглеждани в курса, дават възможност да се обогати общата им култура и да се развие интереса им към науката и изкуството.

ТЕМИ НА КУРСА:

Българска и световна култура и история / Интересни обичаи и празници на народите / Архитектурни и природни забележителности / Космос /Митове и легенди / Животни и растения

Програмата се уточнява спрямо възрастта според интересите на учениците.

Курсът по Приложни изкуства се посещава от деца над 5 годишна възраст и ученици. Минимален брой ученици в група за учебната година – 4.

Заниманията са 4 учебни часа седмично.

При наличие на минимум трима ученика, заниманията се организират и през летните  месеци.
При обучение на две деца от семейство, второто дете ползва 20% намаление от таксата за обучение.