ГРЪЦКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ И НАПРЕДНАЛИ

ул. „Матей Преображенски“ № 11 – I етаж

Заниманията се провеждат два пъти седмично по следния учебен график:

Дни на провеждане Часове на провеждане Продължителност на курса
Понеделник  и сряда 18.30 ч. – 21.00 ч. 30.09.2020 – 21.12.2020
Вторник и четвъртък 18.30 ч. – 21.00 ч. 01.10.2020 – 22.12.2020
Събота и неделя 10.00 ч. – 13.00 ч. 03.10.2020 – 06.12.2020

Курсът е с продължителност от 80 учебни часа.

Цена – 420 лева