ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА ШКОЛА

ул. „Матей Преображенски“ № 11 – Зала

ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН ОТ 01. 10. ДО 31. 05.

Ръководител:


Гергана Димитрова – НАТФИЗ – пантомима, СУ – изобразително изкуство.


Репетициите се провеждат два пъти седмично с деца от 4-7 до 8 – 14 годишна възраст. Заниманията включват актьорски етюди и задачи, подготовка и репетиция за предстоящи спектакли. Целта е разгръщане на детското въображение, комуникативност, работа в екип, социализация и себепознаване.
Постигането на тази цел преминава следните етапи:
-Откриване индивидуалните способности на децата чрез забавни игри, импровизации, развиване на логическото мислене, работа с материя, изработване на импровизирани кукли.
-Работа с кукла, задаване на актьорски зазачи, развиване на индивидуални актьорски способности и музикалност, създаване на кратки етюдни форми, определяне на сценарий /приказка, етюд/ и разпределяне на ролите.
-Сглобяване на спектакъла. Цялостни репетиции.
-Представления пред публика и фестивални участия.
Спектакли:
„Миниатюри“;
„Момче и вятър“ – диплом „Младо дарование“ от 8-ми Фестивал на театралното изкуство, организиран от Сдружение на софийските народни читалища;
„Такъв, какъвто си“;
„Малката кибритопродавачка“;
„Ти си скъпоценен“ – отличен със Златен медал и диплом „Младо дарование“ от 10-ти Фестивал на театралното изкуство – 2012 г.