КУРСОВЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ул. „Матей Преображенски“ № 11 – I етаж

 

– ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

– ЛЮБИТЕЛСКИ КУРСОВЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ВЪЗРАСТНИ

Заниманията са 4 учебни часа седмично. Провеждат се в едно или две занимания според желанието на курсиста.
При наличие на минимум трима курсиста, заниманията се провеждат и през летните месеци.