Поздравления за успехите и таланта на нашите ученици и преподавателите им през 2015 година!

 

Ученици от класа по пиано на г-жа Розамира Комитова:

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПИАНИСТИ ‘’VIVA PIANO-2015’’

Яна Чупетловска – сребърен медал;

Явор Христов – сребърен медал;

Иван Дочев – бронзов медал;

Димитър Куцаров – бронзов медал;

Александра Нинова – бронзов медал.

ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ВЪЗПИТАНИЦИ НА ДЕТСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ ПРИ СОФИЙСКИТЕ ЧИТАЛИЩА – 2015

Иван Дочев – отлично представил се и Специална награда на журито

„За изпълнение на музика от Хендел“;

Катрин Тодорова – отлично представил се;

Амалия Минчева – отлично представил се;

Яна Чупетловска – отлично представил се;

Ния Петрова – много добре представил се;

Александър Стойчев – много добре представил се;

Димитър Куцаров – много добре представил се;

Лора Катарджиева – поощрение.

ПРЕГЛЕД НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ – С О – район „Люлин“ – 2015

Яна Чупетловска – отлично представяне;

Димитър Куцаров – отлично представяне;

Никола Стоянов – отлично представяне;

София Гиздова – отлично представяне;

Радост Церовска – отлично представяне;

Александър Стойчев – отлично представяне;

Ния Петрова – отлично представяне;

Лора Каторджиева – отлично представяне;

Катрин Тодорова – отлично представяне;

Велин Куцаров – отлично представяне.

Детско театрално „Амадеус студио“

13 –ти фестивал на театралното изкуство 2015 – организиран от ССНЧ:

Г-ца Гергана Димитрова – ръководител на „Амадеус студио“-

Диплом „За успешна работа с деца в областта на театъра“;

Виктория Каменова – актьор – Диплом „Младо дарование“;

Николай Христов – актьор – Диплом „Младо дарование“;

Николета Григорова – актьор – Диплом „Младо дарование“.

Учениците от Школа по живопис с ръководител г-жа Виктория Гълъбова за отличното им представяне в Обща художествена изложба 22. 04. – 04. 05. във фоайето на театър „Сълза и смях“

Магдалена Рафаилова;

Георги Янчев;

Ния Любенова;

Мира Георгиева;

Вержиния Рангелова;

Надежда Черганска.

 

Детски фолклорен танцов ансамбъл „Сълзица“ с ръководител

г-н Венелин Кирков за цялостното им сценично представяне и отличия през творчески сезон 2014-2015.

 

 

П О З Д Р А В Л Е Н И Я – 2015

 

ЗА Г-ЖА КОМИТОВА И НЕЙНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УСПЕШНОТО ИМ ПРЕДСТАВЯНЕ И КЛАСИРАНЕ НА:

 

ПРЕГЛЕД НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ – СО; район „Люлин“

Яна Чупетловска – отлично представила се;

Димитър Куцаров – отлично представил се;

Никола Стоянов – отлично представил се;

София Гиздова – отлично представила се;

Радост Церовска – отлично представила се;

Александър Стойчев – отлично представил се;

Ния Петрова – отлично представила се;

Лора Катарджиева – отлично представила се;

Катрин Тодорова – отлично представила се;

Велин Куцаров – отлично представил се.

 

ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ВЪЗПИТАНИЦИ НА ДЕТСКИТЕ МУЗИКАЛНИ ШКОЛИ ПРИ СОФИЙСКИТЕ ЧИТАЛИЩА

 

Иван Дочев – отлично представил се; Специална         награда на журито „За изпълнение на музика от Хендел“

Катрин Тодорова – отлично представила се;

Амалия Минчева – отлично представила се;

Яна Чупетловска – отлично представила се;

Ния Петрова – много добре представила се;

Александър Стойчев – много добре представил се;

Димитър Куцаров – много добре представил се;

Лора Катарджиева – поощрение.

 

ЗА ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ „СЪЛЗИЦА“ И НЕГОВИЯ ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ Г-Н ВЕНЕЛИН КИРКОВ ЗА ОТЛИЧНОТО ИМ ПРЕДСТАВЯНЕ В „ПРЕГЛЕД НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ“ – СО, район „Люлин“